Tagged: พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน 0

พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน พวงหรีดช้อน พวงหรีดแห่งความคุ้มค่า นำไปใช้คุณประโยชน์ต่อได้ พวงหรีดช้อน หนึ่งในพวงหรีดแสดงความอาลัยรูปแบบใหม่ที่ หรีดในวัด ภูมิใจพรีเซ็นท์ เป็นการดีไซน์โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้อย่างเครื่องครัวซึ่งเป็นของใช้รากฐานในชีวิตทุกคนมาประยุกต์ใช้รวมทั้งพัฒนาให้กำเนิดคุณประโยชน์สูงสุดในหลายด้าน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดจำนวนขยะจากการใช้พวงหรีดที่เสื่อมสภาพยาก รวมทั้งด้านคุณภาพชีวิต เพราะว่าเมื่อเสร็จสิ้นพิธีสามารถนำช้อนจากพวงหรีดไปใช้หรือบริจาคแก่วัด ผู้ที่ขาดแคลน หรือผู้ที่อยากต่อได้เหมือนกัน พวงหรีดช้อนของเรา มีให้ทุกคนเลือกถึง 8 ต้นแบบ แต่ละแบบถูกประดับโดยการใช้ช้อนกลางสแตนเลสอย่างยอดเยี่ยม จำนวน 40 คัน สวย ล้ำสมัย เป็นตัวแทนแสดงความอาลัยผู้วายชนม์ได้อย่างสมเกียรติทีเดียว