Tagged: พวงหรีดงาน

พวงหรีดงาน 0

พวงหรีดงาน

พวงหรีดงาน พวงหรีดงานนี่เป็นกระทู้รีวิวแรก ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็จะต้องขอประทานโทษด้วยนะคะเหตุเพราะช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเป็นตอนที่นักหนาขอ จขกท. พอเหมาะพอควรค่ะ กล่าวอีกนัยหนึ่ง จขกท ได้สูญเสียบุคคลในครอบครัวไปค่ะจากที่จะต้องคลุกคลีอยู่กับงานฌาปนกิจศพ ทำให้จขกท มีความเห็นว่ามีวัฒนธรรมหลายประเภทในงานฌาปนกิจศพที่น่าสนใจค่ะหนึ่งในซึ่งก็คือ ‘ พวงหรีด’ นั้นเองเดี๋ยวนี้ พวงหรีดที่เรารู้จักว่าเป็นดอกไม้สด ได้ก้าวไปไกลกว่านั้นมากเลยคะมาดูกันว่าในงานฌาปนกิจศพหนึ่งงานมีพวงหรีดกี่แบบกันบ้าง